ÚČETNICTVÍ

Účetnictví je komplexní proces, který zahrnuje účetnictví, daňovou evidenci obchodních transakcí, daňovou optimalizaci.

Nabízíme:

  • služby účetního provedení  pro FO ( OSVČ ) , PO (s.r.o. / a.s) , stejně jako i společnosti jiných forem vlastnictví.

  • účetní služby pro střední a malé podniky, individuální podnikatele a velké průmyslové organizace.

  • komplexní, částečné nebo individuální účetnictví.

Profesionálně pracujeme s primární dokumentací, garantujeme analýzu a systematizaci stávajícího toku dokumentů a přinášíme to do správné podoby.

Máme rozsáhlé zkušenosti v podnicích na různých úrovních, vždy jsme si vědomi nejnovějších změn.

Nemusíte pochybovat o naši způsobilosti a relevanci našich akcí a doporučení.

Účtování se provádí nejvhodněji pro vás, s přihlédnutím ke všem funkcím vašeho podnikání a vašim finančním preferencím.

Komplexní účetnictví:

  • Zpracování účetní, daňové dokumentace ;

  • Daňová optimalizace;

  • Mzdy;

  • Registrace, reorganizace a likvidace právnických / fyzických osob;

  • Zpracování podkladu pro FÚ, ČSÚ, ČSSZ, ZP  atd .;

  • Poradenská pomoc.

 

Získáváte kvalitně  zpracované účetnictví, správně vypočítané daně, včas předložené zprávy pro státní orgány.

Pokud vám komplexní účetní služby nevyhovují, zavolejte nám a vytvoříme individuální nabídku.

Jsme neustále v kontaktu s klientem, řešíme všechny aktuální otázky související s účetnictvím, přípravou potřebné dokumentace pro státní orgány a další související s činnosti dotazy, administrativa.

CENÍK ÚČETNÍCH SLUŽEB

Ceny uvedené v ceníku jsou orientační, většinou jsou ceny kalkulovány měsíčním paušálem, který zohledňuje množství a pracnost zpracovávaných účetních případů.​

Taky poskytujeme služby "na míru" , kalkulace ceny se stanovuje individuálně a řídí se množstvím dokladů a rozsahem poskytovaných služeb. 

123 (1).png
  PAUŠÁL                                                                  
                                                
 Daňová evidence                                       Účetnictví
                                                                                         
                                                 Neplátci DPH         Plátci DPH             Neplátci DPH          Plátci DPH

 Minimální sazba (měsíční)             400,00 Kč               800,00 Kč              700,00 Kč         1 100,00 Kč

 Zaúčtování 25 dokladů je zahrnuto     v ceně                     v ceně                    v ceně                    v ceně
v ceně minimální sazby

 Nad 25 dokladů                             12,00 Kč                17,00 Kč                14,00 Kč                 22,00 Kč

Bankovní výpis  + Pokladna– 15 položek    v ceně                  v ceně                        v ceně                     v ceně

Ceny jednotlivých účetních úkonů (mimo paušální sazby)

Založení nové účetní jednotky – jednorázový poplatek                                          500,00 Kč
Skladová evidence - jednorázový poplatek                                                                  400,00 Kč  Skladová evidence - sazba za položku                                                                              15,00 Kč
Evidence majetku- jednorázový poplatek                                                                    500,00 Kč
Evidence majetku – ks/ ročně                                                                                           10,00 Kč
Bankovní výpis - sazba za položku                                                                                     4,00 Kč
Pokladna - sazba za položku                                                                                                 4,00 Kč

Faktura/ daňový doklad - účtenka                                                                                   24,00 Kč

MZDY

Vedení mzdové agendy – zaměstnanec/měsíc                                                            200,00 Kč
Přehledy OSSZ, ZP –ks                                                                                                   250,00 Kč
Roční přehledy za mzdy – ks                                                                                          500,00 Kč
Přihláška, odhláška – zaměstnanec                                                                                150,00 Kč
Roční zúčtování – zaměstnanec                                                                                       30,00 Kč
ELDP – zaměstnanec                                                                                                          30,00 Kč
Zastupování při kontrolách (ZP, ČSSZ) – kontrola                                                 600,00 Kč
Příprava smlouvy Hlavní Pracovní Poměr                                                                  450,00 Kč
Příprava DPP, DPČ                                                                                                           300,00 Kč
Dodatečné doklady pro zaměstnance – na vyžádaní – ks                                       150,00 Kč
Knihy jízd, provádění fyzických inventur a docházku zaměstnanců si provádí klient sám.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Přiznání k DPH                                                                                                          Od 500,00 Kč
Přiznání DPFO                                                                                                         Od 1350,00 Kč
Přiznání DPPO                                                                                                         Od 3350,00 Kč
Přiznání k silniční dani - do 3 vozidel                                                                           250,00 Kč
- za každé další vozidlo                                                                                                      100,00 Kč
Další přiznání (majetkové, aj.)                                                                                        800,00 Kč
Poradenství – hodina                                                                                                        400,00 Kč
Poradenství prostřednictvím e-mailu -dotaz                                                                 50,00 Kč
Asistence při daňových kontrolách – hodina                                                             500,00 Kč

DALŠÍ SLUŽBY

statistická hlášení – ks.                                                                                                Od 800,00 Kč
podklady pro úvěr – ks                                                                                                   1 500,00 Kč
ostatní služby – hodina                                                                                                     500,00 Kč
digitalizace dokumentů a zaslání na registr                                                                  300,00 Kč
vypracování směrnic- směrnice                                                                                    1 000,00 Kč
cestovní příkaz – tuzemsko                                                                                              100,00 Kč
cestovní příkaz – zahraničí                                                                                               200,00 Kč
účetní sestavy – sestava                                                                                                     300,00 Kč

skladování dokumentace starší než 1rok- ks                                                          50,00 Kč/rok
tisk - stránka                                                                                                                           10,00 Kč
přihlášky na úřady                                                                                                             800,00 Kč 
Individuální zvýšení sazeb podle složitosti a náročnosti účtování dle oboru podnikání

PŘÍPLATKY

příplatek za středisko – sazba                                                                                            20% / Kč

nesetříděné doklady, nedodržování termínů                                                   
předkládání dokladů, nekompletnost,
opakované změny – sazba                                                                                      15% – 20% / Kč

expresní příplatek / služby neobjednané a
uskutečněné do 2 pracovních dnů                                                                                50,00 %
 
ke zpracování mezd – 5 pracovních dnů před výplatním termínem
při DPH – k 15. datu daného měsíce za předešlý měsíc
při dani z příjmů – min. 1 měsíc před lhůtou pro podání
Vaše dotazy

Děkujeme za odeslání! V nejbližší době se s Vámi spojíme.

JUL.png
Julia Averyanova DiS.
e-mail: 
averyanova.j@nordfrey.cz
mob:  +420 608 558 060
 
J11.png
NordFrey s.r.o.
Kaprova 42/14 Praha 1 , 110 00
Czech Republic
IČO. 077 76 136
Bank: 286968374/0300
IBAN. CZ65 0300 0000 0002 8696 8374

 
e-mail: info@nordfrey.cz